Bastu

Bastu

Bastu finns på Hermelinvägen 202 A. Bokning gör du via webbokningen eller via den elektronisk bokningstavla som finns i tvättstugorna på Hermelinvägen 92 A och 202 A.


Kostnad
Kostnad 50 kr (2024) per tretimmars-pass. Debiteras på nästa avisering.


Städning

Se till att lämna bastun väl städad efter din användning.