Bastu

Bastu

Bastu finns på Hermelinvägen 202 A. Bokning gör du via webbokningen eller via den elektronisk bokningstavla som finns i tvättstugorna på Hermelinvägen 92 A och 202 A.


Städning

Se till att lämna bastun väl städad efter din användning.