Brandsäkerhet

Minska risken för brand

Tre av fyra brandskador inträffar i hemmet. Ofta är det vardagliga saker som är orsaken Det kan vara en glömd platta på spisen, levande ljus, rökning eller ett elfel.


Brand kan uppstå i ditt garage eller förråd om du av misstag förvarar kemikalier eller annat lättantändligt.

Läs mer om Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö samt om Gasol för hem och fritid.


Tillsammans kanvi förebygga bränder i vårt bostadsområdet och göra boendet tryggare!


Om det börjar brinna

Om man upptäcker en nystartad brand kan en snabb insats rädda liv. Nyckelorden är:


Rädda om du kan

Varna personer i din omgivning

Larma 112

Släck branden om du kan