Service

Service

Föreningen köper ekonomisk och teknisk förvaltning av Castor.


I ekonomisk förvaltning ingår exempelvis:


 • hyresavisering
 • fakturering
 • överlåtelseavtal
 • löpande redovisning
 • leverantörsbetalningar
 • uthyrning bilplatser
 • bokföring
 • budget
 • bokslut
 • medlemsregister
 • m m

I menyn felanmälan hittar du Castors kontaktuppgifter.