Fastighetsbeståndet

Fastighetsbeståndet

Uppdaterad september 2020


Föreningen äger fastigheten Hartassen 3, med adress Hermelinvägen, i Umeå Kommun. I fastigheten ingår 16 bostadshus med 235 lägenheter samt två garagebyggnader med 78 bilplatser i varmgarage och 152 bilplatser med eluttag, flesta under skärmtak. Byggnaderna är uppförda 1974-76.


Inom området finns 2 kvartershus och ett före detta daghem med tre tvättstugor, undercentral för fjärrvärme, personalutrymmen, fritidslokaler och ett gästrum.


2:orna är placerade i bottenvåning med stor uteplats på baksidan. I några hus finns treor på bottenvåning, men de flesta är en trappa upp. Samtliga lägenheter har ingång från markplan.


Lägenhetsfördelning

Antal

Storlek

4 st

1:or

90 st

2:or 

123 st

3:or

18 st

4:or

Totalt

235 st

72 st

Varmgarage

140 st

Carport med motorvärmare

22 st

Carport med laddstolpar

4 st

MC-garage

4 st

Motorvärmarplatser utan tak