Valberedning

Valberedning

Vid ordinarie föreningsstämma (årsstämma) utses årligen minst två (2) till valberedningen. Deras uppdrag gäller för tiden fram till till dess ordinarie stämma (årsstämma) hållits.

Valberedningens uppgift är att föreslå valbara och lämpliga kandidater till förtroendeposter som föreningsstämman ska välja.


Valberedningen kan sägas vara föreningens rekryteringskonsult.

Valberedning valda på stämman 2023-11-16:


Jeff Lundberg, Hermelinv 8       076-8034498

Oskar Elofsson, Hermelinv 172  076-8068278