Fastighetsjour

Bostadsrättsföreningen Hartassen i Umeå

Fastighetsjour - akut

Om akut situation uppstår som riskerar personskada eller skada på fastigheten och felet inte kan avhjälpas under ordinarie kontorstid kontaktar du fastighetsjouren, telefon 073-270 05 31

Tjänsten ska endast användas vid akuta situationer 

Du ringer dit även när du har låst dig ute efter ordinarie kontorstid. Styrelsen har ingen tillgång till huvudnyckel.