Skriva motion

Skriva motion

En motion är en demokratisk rättighet och ett bra sätt att föra fram din åsikt på. Vill du påverka och har förslag på förbättringar ska du skriva en eller flera motioner till föreningens årsstämma för beslut genom röstning.

Det är viktigt att motionen är tydligt beskriven. Använd gärna mallen nedan.


Motionen ska lämnas till styrelsen närhelst under året dock senast 31 juli, alltså i god tid före stämman.


Skillnad på förslag och motion?

Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till styrelsen. Till årsstämman däremot ska du skriva en motion.


Så skriver du en motion

En motion (ärende) ska innehålla en begäran och förslag till beslut.


  1. Rubrik

Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.


         2. Bakgrund - anledning till motionen

Beskriv anledningen till att du skriver motionen.  Ange bakgrundsfakta och vilka fördelar som kan uppnås.

Konkreta exempel gör det lättare att sätta sig in i motionen.

Ange i punktform för tydlighet om det är flera frågor.

 

         3. Föreslå beslut

Skriv "Jag/vi föreslår stämman att besluta......"


         4. Avslutning

Skriv under dokumentet med datum och ditt namn och lämna senast 31 juli till styrelsen.

     Bostadsrättsföreningen Hartassen i Umeå