Underhållsansvar

Vem ansvarar för underhållet?

Bostadsrättshavaren

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar ansvarar bostadsrättshavaren för underhållet av sin lägenhet och ska göra de reparationer som behövs samt svara för kostnaderna. Det gäller även för skador som uppstår i lägenheten oavsett om dessa uppkommit genom ditt eget vållande, olyckshändelse eller på annat sätt exempelvis genom vårdslöshet av besökare i din bostad.

 

Du ska tapetsera, måla och reparera så att lägenheten hålls i gott skick. Du ansvarar dels för den inredning som föreningen försett lägenheten med dels den inredning som du själv tillfört.

 

För att göra ingrepp i en bärande konstruktion eller ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten, krävs godkännande av styrelsen. För att göra andra ändringar i lägenheten som är väsentlig krävs också styrelsens godkännande. Vid tveksamheter kontakta alltid styrelsen.

 

Om du har gjort åtgärder som överskrider vad du har rätt att ändra i lägenheten kan du tvingas att återställa den i tidigare skick.

 

Fackmannamässigt underhåll

All renovering och ingrepp som du gör i din lägenhet måste vara fackmannamässigt utfört. Alla fasta el-installationer ska utföras av behörig elektriker.


Föreningen

Föreningen ansvarar för fastigheterna och ska se till att de är väl underhållna och i gott skick. Vad som är att betrakta som ”gott skick” preciseras inte i lagen eller stadgarna. Det får bedömas med hänsyn till husets ålder m m.

Läs mer om renovera lägenhet.

 


  Bostadsrättsföreningen Hartassen i Umeå