Om föreningen

Välkommen till föreningen

Fördel med att bo i bostadsrätt är att du har större frihet och ansvar jämfört med hyresrätten. Driften av bostadsrättsföreningen bygger på att du som medlem tar ansvar och känner engagemang. Du bestämmer tillsammans med dina grannar om skötsel och underhåll av fastigheten. 


Du som medlem/delägare betalar bara föreningens självkostnad .


Boendet och med ditt engagemang ger ökad trivsel och gemenskap med de övriga medlemmarna i föreningen.


Föreningens stadgar

Stadgarna kan ses som föreningens regler. Det är endast föreningsstämman som kan ändra stadgarna. 

Fastigheten

Den består av 16 bostadshus med 234 lägenheter och två garagebyggnader med  73 bilplatser i varmgarage samt 148 bilplatser med eluttag under skärmtak.  Byggnaderna är  uppförda  1974-1976. Läs mer här.Översikt Hermelinvägen (8)
Översikt Hermelinvägen (9)
Översikt Hermelinvägen (11)
Översikt Hermelinvägen (12)
Översikt Hermelinvägen (6)