Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Det ligger i föreningens intresse att så många som möjligt av bostadsrättsinnehavarna verkligen också bor i sina lägenheter och är aktiva och ansvarsfulla medlemmar i föreningen. Det är en viktig förutsättning för en förening. Vid en andrahandsuthyrning har din hyresgäst i allmänhet mycket litet eller inget intresse för föreningen.


Bostadsrättslagen och föreningens stadgar är ganska tillåtande när det gäller rätten att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. För att hyra ut i andra hand måste du alltid ha styrelsens godkännande. Styrelsen följer Hyreslagen och därmed praxis i Hyresnämnden.


Du som bostadsrättshavare blir hyresvärd till andrahandshyresgästen. Du ansvarar för att andrahandshyresgästen följer föreningens ordningsregler och stadgar. Bestämmelser i Hyreslagen gäller mellan dig som hyresvärd och din andrahandshyresgäst. Om det uppstår allvarliga störningar, kan din bostadsrätt bedömas som förverkad och du blir av med din bostadsrätt.


    • Skriftlig ansökan lämnas till styrelsen. 


  • Godkända skäl till andrahandsuthyrning kan vara; studier eller vikariat på annan ort, provsammanboende (max 1 år).


  • Det ska framgå orsaken till varför du inte själv kan nyttja lägenheten


  • Förnyad ansökan kan göras om skälen kvarstå ytterligare ett år i taget och max tre år.

  • Föreningen tar ut en avgift om årligen 10 % av ett prisbasbelopp. Det innebär att en kostnad per månad om f n 438 kr debiteras bostadsrättsinnehavaren (år 2023).

  • Om ansökan avslås av styrelsen kan du vända dig till Hyresnämnden för att få ditt ärende prövat.


Övrigt att känna till

Om du hyr eller lånar ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Det gäller även om du hyr eller lånar ut till anhöriga. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning. I allvarligaste fallet kan du också komma att avhysas och få lägenheten tvångsförsåld.