Flytta in

Flytta in

Om du inte har en överenskommelse med säljaren om tidpunkten för inflyttning gäller följande;


Första vardagen i varje månad räknas som inflyttningsdag. Från och med klockan 12.00 denna dag har du tillgång till din nya lägenhet. Om inflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag, allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton får du flytta in först nästkommande vardag.


Adressändring

Adressändring gör du hos Skatteverket.


Där blir du bland annat uppmanad att ange ett lägenhetsnummer. Syftet med det är att skilja lägenheterna åt om man bor i ett flervåningshus. På Hermelinvägen är det en lägenhet per adress och du kan därför lämna rutan för lägenhetsnummer blankt.


Får du ändå frågan om lägenhetsnummer kan du ange 1001.